Гьюрметли охувчулар, билесиз миллетибизни алдында кёп уллу къоркъунчлу гьал тувгъанын ва биз шо гьалны бир секундгъа да унутмай, алдын алагъан ёлланы излеме герекбиз. Философия айта: « Нет следствия без причины»,-деп ва мени эсиме гелеген кюйде биз кебюсю гезик тамуруна агьамият бермей,къыры булан ябушып масаланы чечме къарайбыздыр деп. Кёплеригизни эсинде бардыр 1987 йылда, бизин Адильянгыюртда, Зайналабит Батырмурзаевни 90 йыллыгъына багъышлангъан жыйын оьтгерилгени. Шо жыйында, бизин белгили шаирибиз Бадрутдин Магьамматов, оьзюню « Къумукъну къумукъгъа чечген сыры» деген поэмасында, бугюнлерде миллетни алдында тувгъан толкъунну тамурлары къайдан ва къачан башлангъанына кёп теренден жавап берген эди. Артдагъы йылларда биз кёп гезиклер « Уллубий» залда жыйынлар да оьтгерип шо масаланы чечеген ёлларын излесекде, тек арбабыз еринден тербенгени гьис этилмей. Гьар жыйында биз алдыбызгъа « генеральная цель» этип бир масал ... Читать дальше »

Категория: Аналитика | Просмотров: 215 | Добавил: ATAKUMUK | Дата: 12.12.2021 | Комментарии (0)